Home / ข่าวกิจกรรม / แนะนำพื้นที่สนามไดร์ฟกอล์ฟและการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับระยะต่างๆ

แนะนำพื้นที่สนามไดร์ฟกอล์ฟและการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับระยะต่างๆ

สนามไดร์ฟกอล์ฟประกอบด้วยจำนวนช่องไดร์ฟ 18 ช่อง และมีป้ายบอกระยะ 

  1. ระยะ 50 หลา
  2. ระยะ 80 หลา
  3. ระยะ 100 หลา
  4. ระยะ 120 หลา
  5. ระยะ 150 หลา
  6. ระยะ 170 หลา
  7. ระยะ 200 หลา
  8. ระยะไดร์ฟถึงตาข่าย 220 หลา

ขอแนะนำอุปกรณ์ที่สนามมีให้ยืมใช้ฝึกซ้อมกับระยะต่างๆ (สำหรับนักกอล์ฟมือใหม่) ดังนี้

ระยะ 50 – 80 หลา = ใช้เหล็กแซนด์เว็ดจ์

ระยะ 100 – 120 หลา = ใช้เหล็กพิชชิ่งเว็ดจ์

ระยะ 150 หลา = ใช้เหล็กเบอร์ 7

ระยะ 170 หลา = ใช้เหล็กเบอร์ 5

ระยะ 200 หลา = ใช้หัวไม้ 3

ระยะไดร์ฟถึงตาข่าย = ใช้หัวไม้ 1

เรียบเรียงโดยจากประสบการณ์ เจ้าหน้าที่สนาม นายสมพร สงวนทอง

 

About aujchara.to

Check Also

โครงการฝึกอบรม วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ความสามารถทางด้านกีฬา

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักกีฬาในจังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อนำไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพต่อไป จึงได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ความสามารถทางด้านกีฬาขึ้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอนของจังหวัดนครศรีธรรมราชและนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย ประมวลภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *