Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบดมินตันขั้นพื้นฐานถึงระดับแข่งขัน ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐานถึงระดับแข่งขัน ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. – 19.30 น.

Read More »

เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2563 มีค่าใช้จ่ายคอร์สละ 1,200 บาท เรียน 10 ชั่วโมง เวลาจะมี 2 ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงที่ 1 เรียนกับครูกาล * ครูพจน์ เริ่มเวลา 17.00 – 18.00 น. ช่วงที่ 2 เรียนกับครูบ่าว * ครูนะ เริ่มเวลา 18.00 – 19.00 น. ***เรียน วันจันทร์ – ศุกร์ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สระว่ายน้ำ ม.วลัยลักษณ์ …

Read More »

การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 6 เส้า นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานของงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษาได้กำหนด การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 6 เส้า นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย   สร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของคนในชุมชน  โดยใช้กีฬาเครื่องมือในการลดปัญหายาเสพติด   ประมวลภาพกจกรรม

Read More »

“การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานของงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนด จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและฝึกทักษะ”การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ในขั้นพื้นฐานให้พ้นจากอันตรายก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจร่างกายเพื่อค้นหาการบาดเจ็บต่าง ๆ ที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิต และให้การช่วยเหลือที่เป็นลำดับตั้งแต่ขั้นรุนแรงที่สุดเป็นต้นไป ได้แก่ การกระตุ้นหัวใจและการผายปอด เป็นต้น และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ นักศึกษา บุคลากร ได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะการช่วยชีวิต และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในขั้นพื้นฐาน รองรับการให้บริการและการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย           ประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับ  งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ส่วนบริการกลาง ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย พนักงานรักษาความปลอดภัยกว่า 120 คน ในวันที่ 18 กันยายน 2562  เพื่อเป็นคัดเลือกพนักงานและพัฒนาศักยภาพกายทำงานสำหรับปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ ได้กำหนดการทดสอบ จำนวน 8 ฐาน ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต วัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง (Biceps Ticeps Subscapular Suprailiac ) แรงบีบมือ แรงเหยียดขา ความจุปอด ความอ่อนตัว วิ่งระยะไกล

Read More »

หลับในขณะขับรถ อันตรายที่ต้องระวัง

หลายคนมักจะมองข้ามอาการง่วงขณะขับรถ เพราะคิดว่าสามารถควบคุมอาการง่วงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่ง “อาการหลับใน” แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ โดยจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในขณะขับรถ การหลับใน” คือ การหลับในระยะเวลาสั้น ๆ เพียงชั่ววูบเดียว เป็นภาวะที่ร่างกายมีการทำงานลดลง หรือช้าลง เป็นการสับสนระหว่างการหลับในและการตื่น โดยมีการหลับเข้ามาแทรกการตื่นอย่างเฉียบพลันโดยไม่รู้ตัวในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียง 1-2 วินาที นอกจากนี้กรมสุขภาพจิตระบุว่า “การหลับใน” เป็นอันตรายเช่นเดียวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การหลับใน ไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้าม เพราะอาจส่งผลร้ายแรงอย่างไม่คาดคิดถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากเริ่มรู้ตัวว่าง่วงนอนขณะขับขี่ ก็อย่าพยายามฝืนขับรถต่อไป แต่ให้รีบมองหาที่พักเพื่อลงไปล้างหน้าล้างตา ยืดเส้นยืดสาย หรือพักหลับสักประมาณ 10 นาที ก็จะช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นได้ รวมถึงการเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดขณะขับขี่ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

Read More »

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเทนนิส WU TENNIS 2019 (วันที่ 13 – 14 ก.ค. 2562)

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส WU TENNIS 2019 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามกำหนดการดังนี้ วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เริ่มการแข่งขันรอบแรก เวลา 10.00 – 10.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ประธานพิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เวลา 10.30 – 20.00 น. การแข่งขันรอบสอง/รอบก่อนรองชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. …

Read More »

เปิดรับสมัครนักกีฬาเทนนิส

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษาขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเทนนิส สมัครเข้าร่วมทีมกีฬาเทนนิสเพื่อเตรียมฝึกซ้อมและเข้าร่วม IMT – GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดการแข่งขันประเภททีมผสม ประกอบด้วย 1. ชายเดี่ยว 2. หญิงเดี่ยว 3. คู่ผสม นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ที่ตั้งแต่บัดนี้ – 19 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุนันฑา ศรีเอียด ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 5718 , 064 – 9495393 หรือ สนามกีฬาเทนนิส ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

Read More »