Home / ข่าวกิจกรรม / งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ เปิดรับสมัครสอนแบดมินตันให้แก่ เยาวชน และบุคคลทั่วไป

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ เปิดรับสมัครสอนแบดมินตันให้แก่ เยาวชน และบุคคลทั่วไป

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐานถึงระดับแข่งขัน ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป มีค่าใช้จ่ายคอร์สละ 2,000 บาท เรียน 16 ชั่วโมง เริ่มเดือนกรกฎาคม 2563
กลุ่ม 1 เรียนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 น. – 19.30 น. (กลุ่มบุคคลทั่วไป)
กลุ่ม 2 เรียนทุกวันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.30 – 19.30 น.(กลุ่มเยาวชน อายุตั้งแต่ 5 ขวบ ขึ้นไป)
กลุ่ม 3 เรียนทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ผู้สนใจสามารถสมัครและติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 075-6730 – 000 ต่อ 5721 , 4030 หรือ โทร. 086-2730684 ไอดีไลน์ : bluesea0862730684 นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ (ย้ง) หรือ นายเกียรติพรรณ หวันโส๊ะ (ซี) โทร 0873990549

 

About aujchara.to

Check Also

โครงการฝึกอบรม วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ความสามารถทางด้านกีฬา

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักกีฬาในจังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อนำไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพต่อไป จึงได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ความสามารถทางด้านกีฬาขึ้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอนของจังหวัดนครศรีธรรมราชและนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย ประมวลภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *