Home / บุคลากร

บุคลากร

               

       งานสำนักงานงานบริหารจัดการสนามกีฬาต่าง ๆ (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ)

ทำหน้าที่  บริหารจัดการสนาม สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ อื่น ๆ

สระว่ายน้ำ

สนามเทนนิส

สนามแบดมินตัน/สนามเปตอง

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม/อาคารพลศึกษา/สนามเทนเบิลเทนนิส

สนามกีฬากลาง/สนามฟุตบอลหน้าสระว่ายน้ำ/สนามเปตอง