Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดให้บริการปกติแล้ว

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดให้บริการปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ตามแต่ละสนามกำหนด  …รับผิดชอบตนเอง = รับผิดชอบสังคม…

Read More »

แจ้งเปิดให้บริการสนามกีฬากลางแจ้ง ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในสถานการณ์ covid – 19

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1549/2563 เรื่องการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) และการกำหนดมาตรการผ่อนคลาย ข้อ 2 การกำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรบางอย่างได้ (2) กิจกรรมการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการเปิดให้บริการสนามกีฬากลางแจ้งตามมาตรการการผ่อนคลาย  ซึ่งเป็นการออกกำลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและไม่มีการแข่งขัน  ได้แก่ สนามกอล์ฟ สนามกีฬากลาง สนามเทนนิส  ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินมาตรการ ดังนี้ 1. คัดกรองผู้เข้าใช้บริการ เช่น การวัดไข้ การคัดกรอดทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสนาม 2. กำหนดให้เว้นระยะห่างอย่างระหว่างบุคคลน้อย 2 เมตร 3. กำหนดให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 4. มีเจลล้างมือสำหรับสนามที่มีการให้บริการอุปกรณ์ เช่น กอล์ฟ เทนนิส 5. ไม่ให้มีการจับกลุ่มทำกิจกรรมหรือสนทนนากัน ** เวลาให้บริการ เวลา 15.00 – 20.30 น. ตั้งแต่วันที่ 7 …

Read More »

ประกาศปิดศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid – 19) ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงมีคำสั่งปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่  16 – 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงของดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท ตามประกาศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ในส่วนของพนักงานผู้ให้บริการจะหมุนเวียนมาดูความเรียบร้อยของสนามตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.075 673 000 ต่อ 5718,5719 หรือ โทร.086 273 0684

Read More »

ของดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท จนถึงวันที่ 30 เมษายน

ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid – 19)  ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ข้อ 1 (5) สนามกีฬากลางแจ้ง/ในร่ม ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่นหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เมษายน 2563         ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงของดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  ในส่วนของพนักงานผู้ให้บริการจะหมุนเวียนมาดูความเรียบร้อยของสนามตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.075 673 000 ต่อ 5718,5719 หรือ โทร.086 273 0684

Read More »

ออกกำลังกายอย่างไรให้ไกลความเสี่ยงจาก Covid-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลกระทบให้คนที่ออกกกำลังกาย หรือ นักวิ่งรู้สึกกังวล เมื่อต้องไปออกกำลังกายตามที่สาธารณะต่างๆ ที่ต้องเตรียมตัวรับมือและป้องกันในช่วงที่มีโรคระบาดให้ปลอดภัย พร้อมแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่บ้านให้สนุกและเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย ออกกำลังกายที่ฟิตเนส หลีกเลี่ยงไม่พ้นกับสถานที่ออกกำลังกาย อย่าง คลับฟิตเนส หรือ โรงยิม แหล่งศูนย์รวมเครื่องออกกำลังกาย ที่เปิดให้ผู้คนเข้ามาใช้บริการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่ครบครัน และ พื้นที่ที่อำนวยความสะดวกต่อการฝึกซ้อม ซึ่งก็ถือว่าสามารถแพร่เชื้อ COVID-19 ได้ จากการสัมผัสร่างกายอย่างใกล้ชิด และ การสัมผัสอุปกรณ์ออกกำลังกาย     สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกฟิตเนสไว้ และยังอยากเข้าไปใช้บริการสถานที่ฟิตเนส ก็ควรป้องกันความเสี่ยงให้มากที่สุด โดยทำความสะอาดมือให้บ่อยครั้ง หลังจากสัมผัสอุปกรณ์ออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็น ดัมเบล หรือ อุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสสำหรับออกกำลังกาย และไม่ควรนำมือมาสัมผัสกับส่วนต่างๆของร่างกาย ทั้ง ตา จมูก ปาก ควรหลีกเลี่ยงเข้าฟิตเนสดีไหม ? สถานที่ คลับฟิตเนส หรือ โรงยิม เป็นแหล่งรวมตัวของคนออกกำลังกาย ซึ่งคนที่เข้ามาใช้บริการออกกำลังกาย ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกาย และ จิตใจ ที่จะสามารถใช้เวลาออกกำลังกายได้อย่างคุ้มค่าที่สุด แต่ก็แนะนำสังเกตสมาชิกท่านอื่นๆที่มีอาการผิดแปลกไปจากเดิมหรือไม่ …

Read More »

ประกาศขยายเวลาปิดศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( เพิ่มเติม )

ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และประกาศคณะกรรมกาควบคุมโรคติดต่อ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขยายเวลาการบังคับใช้เพิ่มเติมเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 เมษายน 2563         ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอขยายเวลางดให้บริการสนามกีฬาทุกสนาม ( เพิ่มเติม ) จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563  ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยยังคงทำงานตามปกติ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.075 673 000 …

Read More »

ศูนย์กีฬาและสุขภาพทำความสะอาดครั้งใหญ่ BigCleaningDay

แม้จะงดให้บริการชั่วคราว ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ covid – 19  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  พนักงานทั้งหมดของศูนย์ฯ เราก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดทุกวัน ไม่เคยหยุดพัฒนาทั้งในด้านกายภาพและความสะอาด  ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์กีฬาทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2563  โดยมีการหมุนเวียนไปทุกสนามเป็นประจำทุกวันทำการ  ได้แก่ สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง สระว่ายน้ำ อาคารพลศึกษา อาคารแบดมินตัน มีการทำความสะอาดทุกสนามและดูแลความเรียบร้อยในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายนอกสนามทุกสนาม เพื่อรองรับการเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ งดให้บริการสนามกีฬาทุกสนาม 

      ตามประกาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (covid – 19 ) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563  ข้อ 2.1 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัส covid – 19  ประกอบด้วย  สนามกีฬา  สระว่ายน้ำ  ฟิตเนสและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ          ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จึงของดให้บริการสนามกีฬาทุกสนาม ตั้งแต่ 19 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2563   ในส่วนของพนักงานของมหาวิทยาลัยยังคงทำงาน ตามปกติ ทั้งนี้ หากมีเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ติดต่อสอบถาม โทร. 075 – 673 000 ต่อ 5718 ,5719

Read More »

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม“ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กผ่านการว่ายน้ำ”

                  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม“ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กผ่านการว่ายน้ำ” ให้กับนักเรียนชั้นอบุบาล ช่วงอายุ 5-7 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากุนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในญาติ ตำบลสระแก้ว อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2563 สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เพื่อเพิ่มพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรงสมบรูณ์และเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส “TENNIS TEAM WALAILAK DAY 2020”

ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมกีฬาเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส “TENNIS TEAM WALAILAK DAY 2020” เนื่องในงาน WALAILAK DAY เกษตรแฟร์ 2020 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การแข่งขันประเภททีมผสม 3 ประเภท ประกอบด้วย 1. คู่ผสมอายุรวม 90 ปี 2. ชายคู่อายุรวม 100 ปี 3. ชายคู่อายุรวม 110 ปี รางวัลการแข่งขัน Fight A * ชนะเลิศ เงินรางวัล …

Read More »