Home / อาคารกีฬาในร่ม

อาคารกีฬาในร่ม

 

 

ข้อมูลสนาม
1.สนามแบดมินตัน 4 สนาม
2.สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม
3.สนามเปตอง 10 สนาม
4.ห้องฟิตเนต 1 ห้อง

ช่วงเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 21.00 น.

*หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดทางราชการ

ระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการอาคารกีฬาในร่ม

1. ต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬา และรองเท้ากีฬาเท้านั้น
2. ต้องตรวจสอบว่ารองเท้าปราศจากดินทรายก่อนลงใช้สนามทุกครั้ง
3. ลงชื่อในแบบบันทึกผู้ใช้บริการ
4. นำบัตรสมาชิกมาทุกครั้งเพื่อใช้ในการยืมคืนอุปกรณ์กีฬา และจองสนาม
5. ในกรณีที่สมาชิกเข้าใช้บริการห้องฟิตเนต จะต้องนำผ้าซับเหงื่อมาด้วยทุกครั้ง
6. เจ้าหน้าที่ของโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพสามารถตักเตือน และตัดสิทธิ์การเข้าใช้บริการได้
หากผู้เข้าใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

ติดต่อเจ้าหน้าที่