Home / ข้อมูลทั่วไปของสนาม

ข้อมูลทั่วไปของสนาม

 1. สนามกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วย
 • สนามฟุตบอล 3 สนาม
 • สนามบาสเกตบอล 2 สนาม
 • สนามเซปักตะกร้อ 4 สนาม
 • สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม
 • สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด 1 สนาม
 • สนามเทนนิส 10 สนาม
 • สนามเปตอง 60 สนาม
 • สนามกรีฑา (ลู่ยางสังเคราะห์) 1 สนาม

   


    2.อาคารกีฬาในร่ม ประกอบด้วย

 • สนามบาสเกตบอล/วอลเล่ย์บอล 1 สนาม
 • สนามแบดมินตัน 4 สนาม
 • โต๊ะเทเบิลเทนนิส 8 โต๊ะ
 • ห้องฝึกสมรรถภาพทางกาย 1 ห้อง

   3.อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

 • โต๊ะเทเบิลเทนนิส 10 โต๊ะ
 • สนามกีฬาปันจักสีลัต 1 สนาม
 • ห้องฟิตเนต ซาวน์น่า
 • เมืองจราจรจำลอง

   4.อาคารพลศึกษา

 • สนามบาสเกตบอล/วอลเลย์บอล 1 สนาม
 • สนามตะกร้อ 
 • ห้องทดสอบสมรรถภาพ

 1. สระว่ายน้ำมาตรฐานพร้อมสระฝึกซ้อม

   1. สระเล็ก (กว้าง 12 ยาว 25 เมตร)
   2. สระใหญ่ (มาตรฐานสากล กว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร )

6.สนามฝึกไดรฟกอล์ฟ ระยะ 250 หลา

 


  7.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

มีจำนวน 2 สนาม 

  

 


 

สนามกีฬาวลัยลักษณ์ขั้นสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยได้กำหนดผังแม่บทของสนามกีฬาและสุขภาพเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย

 1. อาคารกีฬาในร่มและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 หลัง
 2. สนามกีฬากลาง ลู่ยางสังเคราะห์ พร้อมอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล
 3. สนามเทนนิส 8 สนาม
 4. สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 2 สนาม
 5. สระว่ายน้ำมาตรฐานพร้อมสระฝึกซ้อม
 6. สนามฝึกซ้อมฟุตบอล 2 สนาม
 7. สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด 1 สนาม
 8. สนามเปตอง 60 สนาม
 9. สนามฝึกไดรฟกอล์ฟ ระยะ 250 หลา
 10. สนามบาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ตระกร้อกลางแจ้ง
 11. ลานจอดรถ
 12. สนามแบดมินตันพื้นยางสังเคราะห์ 8 สนาม
 13. สนามกีฬากลางแจ้งพื้นปูน ประกอบด้วย สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม และสนามตะกร้อ 2 สนาม