Home / ข่าวกิจกรรม (page 3)

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วม ชม เชียร์ และส่งกำลังใจการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 4  ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาตะกร้อลอดห่วง 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคารพลศึกศษ กีฬาเทนนิส ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สนามเทนนิส กีฬาแบดมินตัน ระหว่างวันที่ 25 – …

Read More »

ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่8) วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8 (กีฬาแบดมินตัน) ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจะมีทีมนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีมจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ระนอง และสุราษฎร์ธานี ประเภทการแข่งขัน มีดังนี้ 1) ประเภททีม ประกอบด้วยทีมชาย และทีมหญิง 2) ประเภทบุคคล ประกอบด้วย ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม

Read More »

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติฯ (จักรยาน) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ม.วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8 (ชนิดกีฬาจักรยาน) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาจักรยาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจะมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีมจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมประกอบด้วย ชุมพร พังงา กระบี่ และนครศรีธรรมราช ประเภทการแข่งขันจักรยานถนน ดาวน์ฮิล์ ครอสคันทรี

Read More »

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติฯ (เทนนิส) วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 ม.วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8 (ชนิดกีฬาเทนนิส) ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจะมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีมจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมประกอบด้วย ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช ประเภทการแข่งขัน ทีมชาย ทีมหญิง ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ และหญิงคู่

Read More »

รับสมัครนักศึกษา บุคลากร โครงการฝึกทักษะกีฬากอล์ฟขั้นพื้นฐาน

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มองเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงจัดกิจกรรมฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยเปิดรับสมัครบุคลากร นักศึกษาทุกท่านที่สนใจฝึกทักษะกีฬากอล์ฟขั้นพื้นฐาน หรือต้องการมารู้จักกีฬากอล์ฟให้มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกไว้ออกกำลังกาย ซึ่งกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่เล่นได้กับทุกวัย ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดกเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมพร โทร. 5718 หรือโทร. 083 512 2286

Read More »

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ฝึกทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้า”

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฝึกทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้า เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เรียนรู้การเล่นกีฬาแบดมินตัน และเสริมสร้างทักษะกีฬาแบดมินตันให้ถูกต้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 4 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 19.00 น. (เรียนทุกวันจันทร์ พุธและวันศุกร์ วันละ 2 ชั่วโมง) ณ อาคารกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ เกียรติพรรณ หวันโส๊ะ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ โทร.0918456779 หรือภายใน 4030

Read More »

แบดมินตันขั้นพื้นฐานถึงระดับแข่งขัน ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐานถึงระดับแข่งขัน ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. – 19.30 น.

Read More »

เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2563 มีค่าใช้จ่ายคอร์สละ 1,200 บาท เรียน 10 ชั่วโมง เวลาจะมี 2 ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงที่ 1 เรียนกับครูกาล * ครูพจน์ เริ่มเวลา 17.00 – 18.00 น. ช่วงที่ 2 เรียนกับครูบ่าว * ครูนะ เริ่มเวลา 18.00 – 19.00 น. ***เรียน วันจันทร์ – ศุกร์ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สระว่ายน้ำ ม.วลัยลักษณ์ …

Read More »

การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 6 เส้า นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานของงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษาได้กำหนด การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 6 เส้า นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย   สร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของคนในชุมชน  โดยใช้กีฬาเครื่องมือในการลดปัญหายาเสพติด   ประมวลภาพกจกรรม

Read More »