Home / ข่าวกิจกรรม / ศูนย์กีฬาและสุขภาพทำความสะอาดครั้งใหญ่ BigCleaningDay

ศูนย์กีฬาและสุขภาพทำความสะอาดครั้งใหญ่ BigCleaningDay

แม้จะงดให้บริการชั่วคราว ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ covid – 19  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  พนักงานทั้งหมดของศูนย์ฯ เราก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดทุกวัน ไม่เคยหยุดพัฒนาทั้งในด้านกายภาพและความสะอาด  ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์กีฬาทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2563  โดยมีการหมุนเวียนไปทุกสนามเป็นประจำทุกวันทำการ  ได้แก่ สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง สระว่ายน้ำ อาคารพลศึกษา อาคารแบดมินตัน มีการทำความสะอาดทุกสนามและดูแลความเรียบร้อยในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายนอกสนามทุกสนาม เพื่อรองรับการเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

ประมวลภาพกิจกรรม

About aujchara.to

Check Also

โครงการฝึกอบรม วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ความสามารถทางด้านกีฬา

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักกีฬาในจังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อนำไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพต่อไป จึงได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ความสามารถทางด้านกีฬาขึ้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอนของจังหวัดนครศรีธรรมราชและนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย ประมวลภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *