Home / ข่าวกิจกรรม / เปิดรับสมัครนักกีฬาเทนนิส

เปิดรับสมัครนักกีฬาเทนนิส

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษาขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเทนนิส สมัครเข้าร่วมทีมกีฬาเทนนิสเพื่อเตรียมฝึกซ้อมและเข้าร่วม IMT – GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดการแข่งขันประเภททีมผสม ประกอบด้วย

1. ชายเดี่ยว
2. หญิงเดี่ยว
3. คู่ผสม

นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ที่ตั้งแต่บัดนี้ – 19 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุนันฑา ศรีเอียด ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 5718 , 064 – 9495393 หรือ สนามกีฬาเทนนิส ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

About aujchara.to

Check Also

แบดมินตันขั้นพื้นฐานถึงระดับแข่งขัน ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐานถึงระดับแข่งขัน ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 สิงหาคม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *