Home / ข่าวกิจกรรม / ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเทนนิส WU TENNIS 2019 (วันที่ 13 – 14 ก.ค. 2562)

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเทนนิส WU TENNIS 2019 (วันที่ 13 – 14 ก.ค. 2562)

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส WU TENNIS 2019 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 น. เริ่มการแข่งขันรอบแรก
เวลา 10.00 – 10.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ประธานพิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
เวลา 10.30 – 20.00 น. การแข่งขันรอบสอง/รอบก่อนรองชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 น. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
เวลา 13.00 น. การแข่งชันรอบชิงชนะเลิศ
เวลา 15.00 น. พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน

จัดโดย ชมรมกีฬาเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา และสมาคมกีฬาเทนนิสเอซีสปอร์ตเซ็นเตอร์

About aujchara.to

Check Also

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดให้บริการปกติแล้ว

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดให้บริการปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ตามแต่ละสนามกำหนด  …รับผิดชอบตนเอง = รับผิดชอบสังคม…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *