ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สนับสนุนการสอนทักษะ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนการสอนทักษะ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนท่าศาลา จัดโครงการบริการวิชาการสอนทักษะว่ายน้ำให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 แผนก English Program   ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 133 คน สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเจ้าหน้าที่บริการสนามได้แก่ นายพรศักดิ์ เคี่ยมเค้า ,นายสุพจน์ เรืองจรัส, นายชนะ สุระสาน, และนางสาวจุฑารัฐ ไชยสาร

About aujchara.to

Check Also

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดให้บริการปกติแล้ว

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดให้บริการปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ตามแต่ละสนามกำหนด  …รับผิดชอบตนเอง = รับผิดชอบสังคม…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *