Home / ข่าวกิจกรรม / “วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ

“วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ

“วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ thaihealth

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้นักวิ่งจำนวนมากต้องหยุดอยู่กับบ้าน อย่างไรก็ตามตอนนี้มาตรการต่างๆ ได้ผ่อนปรนให้สามารถกลับมาจัดงานวิ่งได้อีกครั้ง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สสส. ร่วมองค์กรภาครัฐและภาคีเครือข่าย จึงร่วมกันออกแบบคู่มือ “วิ่งที่บ้าน” เตรียมร่างกายก่อนกลับสู่สนาม สำหรับนักวิ่ง และ “คู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง” สำหรับผู้จัดกิจกรรม หวังให้เป็นแนวทางในการจัดวิ่งในรูปแบบ New Normal เพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

“วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ thaihealth

“การที่ต้องชะงักอยู่บ้าน กิจกรรมทางกายลดลงนั้นไม่ใช่เรื่องดี การกลับมาจัดวิ่งจะเป็นผลดี ที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น นอกจากนี้การจัดงานก็จะสร้างผลดีในแง่เศรษฐกิจ” เป็นมุมมองของ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

“ดร.สุปรีดา” ให้ข้อมูลว่า   การระบาดของโควิด-19 ทำให้อัตราการออกกำลังร่างกายของคนไทย ลดลงไปถึงร้อยละ 15  และเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังหรือ NCDs   อาทิ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ดังนั้นเมื่อภาครัฐผ่อนคลายมาตรการก็เป็นโอกาสดี ที่จะได้กลับมาวิ่งกันอีกครั้ง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทาง สสส. จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำคู่มือสำหรับนักวิ่งและผู้จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหากปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือ  การออกมาวิ่งตามงานต่างๆ จะปลอดภัยจากโควิด-19

ด้าน “รัฐ จิโรจน์วณิชชากร” ผู้บริหารสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย อธิบายถึงการวิ่งในรูปแบบ New Normal ว่า การจัดงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่งเป็นหลัก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดย

1. ต้องลดจำนวนนักวิ่งจากเดิมลงครึ่งหนึ่ง เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม

“วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ thaihealth

2. การปล่อยตัวนักวิ่งจะทำเป็นรอบๆ เพื่อป้องกันความแออัดของนักวิ่งในช่วงปล่อยตัว

“วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ thaihealth

3. จุดบริการน้ำและอาหารจัดเป็นชุด เพื่อลดการสัมผัสระหว่างกัน

“วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ thaihealth

4. รับเหรียญและของที่ระลึก จัดใส่ถุงไว้เป็นชุดๆ เมื่อกลับเข้าถึงเส้นชัย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักวิ่ง

ขณะที่ “ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ” ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส. เล่าว่า การออกแบบงานวิ่งยุค New Normal ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งมี 2 ส่วนสำคัญ คือยึดกฎกติกามาตรฐานสากล และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือ มาตรการป้องกันโควิด-19

  “วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ thaihealth

ดร.ณรงค์ อธิบายว่า สำหรับคู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่งในรูปแบบ “เดอะ เน็กซ์ นอร์มอล ออฟ โร้ด แอนด์ เทรล เรซ” มีจำนวน 16 ข้อ ประกอบด้วย

1. จำนวนผู้เข้าร่วมต้องสอดคล้องกับขนาดของพื้นที่ โดยลดจำนวนของนักกีฬาและกรรมการ

2. ควรให้สิทธิ์การยกเลิก สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อ โดยอาจกำหนดให้มีขั้นตอนการคืนเงิน หรือการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ กระบวนการนี้จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้สมัคร

“วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ thaihealth

3. ควรจัดให้มีการทำประกันโควิด-19 ให้กรรมการ อาสาสมัคร และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกเหนือไปจากการทำประกันอุบัติเหตุที่ทำอยู่แล้ว

4. ควรรับรองตนเองไม่ให้ไปในพื้นที่เสี่ยง ก่อนการแข่งขัน 14 วัน ทั้งนี้อาจใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เช็คอินเพื่อแสดงประวัติเส้นทางการเดินทาง

5. ควรมีใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง โดยควรจะดำเนินการตรวจร่างกายหาโควิด-19 และส่งผลการตรวจก่อนการแข่งขัน ในกรณีที่มีผู้สมัครจากต่างประเทศ การดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของทางราชการ ในช่วงเวลานั้นๆ

6. ควรลดกิจกรรมรวมตัว ก่อนหรือหลังการแข่งขัน กิจกรรมใดๆ ที่เคยให้คนมารวมตัว ควรมีให้น้อยลงและกระจายการเข้าร่วมกิจกรรม ใช้ระบบออนไลน์ทดแทน

7. ต้องเช็คอิน-เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” ทั้งนักวิ่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

“วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ thaihealth

8. ต้องมีสถานีคัดกรอง เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย ของผู้เข้ามาในบริเวณการแข่งขัน และควรมีจุดบริการเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ

9. ต้องยืน – นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร ในทุกกิจกรรม เช่น การยืนรอคิวเข้าห้องน้ำ ปล่อยตัว รับเหรียญ ฯลฯ รวมถึงระยะห่างกันของกรรมการขณะปฏิบัติงาน

“วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ thaihealth

10. หน้ากากต้องเป็นอุปกรณ์บังคับ ทั้งกรรมการและนักกีฬา โดยขณะทำการวิ่งไม่ต้องใส่หน้ากาก แต่เป็นข้อบังคับให้ใช้ในช่วงก่อน และหลังการแข่งขัน เช่น ในจุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม หรือตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่ที่ปิด เช่น ในเต็นท์พยาบาล รถขนส่ง

11. ควรปรับการปล่อยตัวให้เป็นกลุ่มย่อย โดยเน้นไม่ให้นักกีฬามาคอยการปล่อยตัวหน้าจุดเริ่มต้น ดังเช่นในอดีต อย่างไรก็ตามพึงระลึกว่าการปล่อยตัวลักษณะนี้อาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมง จากเดิมที่อาจใช้เวลาเพียง 5-10 นาที

“วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ thaihealth

12. ระวังความแออัด ในสถานีบริการน้ำและอาหาร โดยอาจให้นักกีฬาพกเครื่องดื่มมาเอง และกระจายจุดบริการให้สอดคล้องกับจำนวนนักวิ่ง

13. ควรกำหนดระเบียบและกฎกติกาการแข่งขัน ให้ทราบอย่างชัดเจน เพราะแนวปฏิบัติเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่

“วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ thaihealth

14. จุดเริ่มต้นมีความกว้างสอดคล้องกับจำนวนคน เส้นทางการแข่งขันควรเป็นทางตรงไม่น้อยกว่า 400 เมตรจากจุดสตาร์ท หลีกเลี่ยงทางโค้งเพื่อลดการไปแออัดกันของนักวิ่งที่โค้งด้านใน และกิโลเมตรแรกๆ ถนนควรมีความกว้างพอที่จะให้นักวิ่งในกลุ่มนั้นๆ มีระยะห่างซึ่งกันและกันที่ปลอดภัย

15. ต้องทำความสะอาดสถานที่ก่อน ระหว่างและหลังการแข่งขัน รวมถึงกำจัดขยะมูลฝอย

16. ควรมีทะเบียนรายชื่อทั้งนักกีฬาและกรรมการ รวมถึงกระบวนการติดตามผลผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งกรรมการ และนักกีฬา ภายหลังการแข่งขันและอาจกำหนดให้เป็นการตอบแบบสอบถามกลับมาภายใน 7 วัน เพื่อเป็นการติดตามอาการป่วย (ที่อาจมี) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนการป้องกันโควิด-19 วิ่งอย่างปลอดภัยสำหรับนักวิ่ง ประกอบด้วย

“วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ thaihealth

1. สวมหน้ากากอนามัย ยกเว้นขณะวิ่ง

2. ห้ามถ่มน้ำลาย

3. ล้างมือให้บ่อย

4. ระมัดระวังการพูดคุยเสียงดังหรือไอจาม ที่ทำให้เกิดฝอยละออง

5. หลีกเลี่ยงการวิ่งแซงในพื้นที่แคบ หรือแซงเบียดเพื่อรับน้ำ

6. รักษาระยะห่าง

“วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ thaihealth

“การวิ่ง” ในยุคโควิด-19 จำเป็นต้องมีการวางแผนป้องกันอย่างรัดกุม ทั้งตัวนักวิ่งและผู้จัดงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับความปลอดภัย สสส. ขอชวนคนไทยมาเริ่มวิ่ง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ในรูปแบบวิถีใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด คู่มือจัดการแข่งขันวิ่งบนถนน และมาตรการจัดการแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาด COVID-19 ได้ที่   www.thaihealth.or.th สล็อตออนไลน์

ที่มา : https://www.thaihealth.or.th/Content/53011-%E2%80%9C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E2%80%9D%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B0.html

 

About aujchara.to

Check Also

ศูนย์กีฬาและสุขภาพเปิดให้บริการแล้ว

ศูนย์กีฬาและสุข …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *