Home / ข่าวกิจกรรม / เปิดรับสมัครสอนว่ายน้ำให้แก่ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครสอนว่ายน้ำให้แก่ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 9 กรกฏาคม – 30 สิงหาคม 2563 มีค่าใช้จ่ายคอร์สละ 1,200 บาท เรียน 10 ชั่วโมง
เวลาจะมี 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 เริ่มเวลา 17.00 – 18.00 น.

ช่วงที่ 2 เริ่มเวลา 18.00 – 19.00 น.

***เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สระว่ายน้ำ ม.วลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น. โทร. 075-6730 – 000 ต่อ 5710 หรือ น้องกาล โทร. 064-2511229 ไอดีไลน์: jutarut1212

About aujchara.to

Check Also

โครงการฝึกอบรม วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ความสามารถทางด้านกีฬา

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักกีฬาในจังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อนำไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพต่อไป จึงได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ความสามารถทางด้านกีฬาขึ้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอนของจังหวัดนครศรีธรรมราชและนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย ประมวลภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *