Home / ข่าวกิจกรรม / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสวลัยลักษณ์โอเพ่น 2020 “WU TENNIS 2020”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสวลัยลักษณ์โอเพ่น 2020 “WU TENNIS 2020”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมกีฬาเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสวลัยลักษณ์โอเพ่น 2020 “WU TENNIS 2020” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และประชาชนได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และการเสริมสร้างสุขภาพทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ณ สนามกีฬาเทนนิสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนทั่วไปจาก 14 จังหวัดภาคใต้  สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 คน ผลปรากฏว่า นายภราดร จีนชาวนา คู่กับ อาจารย์ ผศ.ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์ สังกัดชมรมเทนนิสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทคู่ผสม 105 ปี (A+B)

ส่วนผลการแข่งขันในแต่ละประเภท  ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นดังนี้

ประเภทรุ่นชายคู่ 110 ปี (B+D,C+C) ได้แก่ คุณจิระ ช่วยสงคราม และ คุณกิตติมศักดิ์ ฝอยทอง
ประเภทรุ่นชายคู่ 90 ปี (B+D,C+C) ได้แก่ คุณวินัย เกิดด้วยทอง และ คุณสิรินันท์ สุวรรณ
ประเภทรุ่นคู่ผสม 95 ปี (B+D,C+C) ได้แก่ คุณวิทูร ขุนเจริญ และ คุณศริรัตน์ สินณรงค์
ประเภทรุ่นชายคู่ 100 ปี (C+D) ได้แก่ คุณนที ทิพย์มงคล และ คุณทวี บุญศาสตร์
ประเภทรุ่นคู่ผสม 85 ปี (C+D) ได้แก่ พ.ต.ท.สราวุธ สูงสง่า และ คุณเพ็ญนภา โนนสูง
ประเภทคู่ผสม (D+D) ได้แก่ คุณธนพร เละสัน และ คุณธนพันธ์ สุทิน

ประมวลภาพ

About aujchara.to

Check Also

โครงการฝึกอบรม วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ความสามารถทางด้านกีฬา

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักกีฬาในจังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อนำไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพต่อไป จึงได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ความสามารถทางด้านกีฬาขึ้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอนของจังหวัดนครศรีธรรมราชและนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย ประมวลภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *