Home / ข่าวกิจกรรม / การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 6 เส้า นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป

การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 6 เส้า นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานของงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษาได้กำหนด การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 6 เส้า นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย   สร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของคนในชุมชน  โดยใช้กีฬาเครื่องมือในการลดปัญหายาเสพติด

 

ประมวลภาพกจกรรม

About aujchara.to

Check Also

ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาวลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 2ตอน “สานสัมพันธ์ ครอสคันทรี่ ที่ มวล.”

         ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานของ งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมจักรยาน จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา วลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 2 ตอน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *