Home / ข่าวกิจกรรม / การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 6 เส้า นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป

การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 6 เส้า นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานของงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษาได้กำหนด การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 6 เส้า นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย   สร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของคนในชุมชน  โดยใช้กีฬาเครื่องมือในการลดปัญหายาเสพติด

 

ประมวลภาพกจกรรม

About aujchara.to

Check Also

แบดมินตันขั้นพื้นฐานถึงระดับแข่งขัน ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐานถึงระดับแข่งขัน ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 สิงหาคม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *