Home / ข่าวกิจกรรม / “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”

“การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานของงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนด จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและฝึกทักษะ”การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ในขั้นพื้นฐานให้พ้นจากอันตรายก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจร่างกายเพื่อค้นหาการบาดเจ็บต่าง ๆ ที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิต และให้การช่วยเหลือที่เป็นลำดับตั้งแต่ขั้นรุนแรงที่สุดเป็นต้นไป ได้แก่ การกระตุ้นหัวใจและการผายปอด เป็นต้น และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ นักศึกษา บุคลากร ได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะการช่วยชีวิต และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในขั้นพื้นฐาน รองรับการให้บริการและการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

About aujchara.to

Check Also

ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาวลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 2ตอน “สานสัมพันธ์ ครอสคันทรี่ ที่ มวล.”

         ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานของ งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมจักรยาน จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา วลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 2 ตอน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *