Home / ข่าวกิจกรรม / ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับ  งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ส่วนบริการกลาง ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย พนักงานรักษาความปลอดภัยกว่า 120 คน ในวันที่ 18 กันยายน 2562  เพื่อเป็นคัดเลือกพนักงานและพัฒนาศักยภาพกายทำงานสำหรับปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ ได้กำหนดการทดสอบ จำนวน 8 ฐาน ได้แก่

อัตราการเต้นของหัวใจ


ความดันโลหิต


วัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง (Biceps Ticeps Subscapular Suprailiac )


แรงบีบมือ


แรงเหยียดขา


ความจุปอด

ความอ่อนตัว

วิ่งระยะไกล

About aujchara.to

Check Also

แบดมินตันขั้นพื้นฐานถึงระดับแข่งขัน ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐานถึงระดับแข่งขัน ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 สิงหาคม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *