Home / ข่าวกิจกรรม / ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับ  งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ส่วนบริการกลาง ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย พนักงานรักษาความปลอดภัยกว่า 120 คน ในวันที่ 18 กันยายน 2562  เพื่อเป็นคัดเลือกพนักงานและพัฒนาศักยภาพกายทำงานสำหรับปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ ได้กำหนดการทดสอบ จำนวน 8 ฐาน ได้แก่

อัตราการเต้นของหัวใจ


ความดันโลหิต


วัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง (Biceps Ticeps Subscapular Suprailiac )


แรงบีบมือ


แรงเหยียดขา


ความจุปอด

ความอ่อนตัว

วิ่งระยะไกล

About aujchara.to

Check Also

“รองเท้ากับกีฬา”

กิจวัตรประจำวัน (Daily Routine) ของคนเรานอกจากเรื่องการรับประทานอาหาร การทำงาน การใช้ชีวิตในประจำวัน แล้ว การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน  การเล่นกีฬาต้องมีเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา รองเท้ากีฬา ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยพยุงร่างกายจึงมีความสำคัญมาก การเลือกรองเท้ากีฬาจึงต้องใส่ใจในรายละเอียด เลือกรองเท้ากีฬาให้เหมาะกับประเภทของกีฬาจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยลดการบาดเจ็บระหว่างการเล่นกีฬาได้ การเลือกรองเท้ากีฬาให้เหมาะสมกับชนิดกีฬาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *