Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / หลับในขณะขับรถ อันตรายที่ต้องระวัง

หลับในขณะขับรถ อันตรายที่ต้องระวัง

หลายคนมักจะมองข้ามอาการง่วงขณะขับรถ เพราะคิดว่าสามารถควบคุมอาการง่วงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่ง “อาการหลับใน” แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ โดยจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในขณะขับรถ

การหลับใน” คือ การหลับในระยะเวลาสั้น ๆ เพียงชั่ววูบเดียว เป็นภาวะที่ร่างกายมีการทำงานลดลง หรือช้าลง เป็นการสับสนระหว่างการหลับในและการตื่น โดยมีการหลับเข้ามาแทรกการตื่นอย่างเฉียบพลันโดยไม่รู้ตัวในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียง 1-2 วินาที นอกจากนี้กรมสุขภาพจิตระบุว่า “การหลับใน” เป็นอันตรายเช่นเดียวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การหลับใน ไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้าม เพราะอาจส่งผลร้ายแรงอย่างไม่คาดคิดถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากเริ่มรู้ตัวว่าง่วงนอนขณะขับขี่ ก็อย่าพยายามฝืนขับรถต่อไป แต่ให้รีบมองหาที่พักเพื่อลงไปล้างหน้าล้างตา ยืดเส้นยืดสาย หรือพักหลับสักประมาณ 10 นาที ก็จะช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นได้ รวมถึงการเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดขณะขับขี่ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

About aujchara.to

Check Also

“รองเท้ากับกีฬา”

กิจวัตรประจำวัน (Daily Routine) ของคนเรานอกจากเรื่องการรับประทานอาหาร การทำงาน การใช้ชีวิตในประจำวัน แล้ว การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน  การเล่นกีฬาต้องมีเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา รองเท้ากีฬา ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยพยุงร่างกายจึงมีความสำคัญมาก การเลือกรองเท้ากีฬาจึงต้องใส่ใจในรายละเอียด เลือกรองเท้ากีฬาให้เหมาะกับประเภทของกีฬาจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยลดการบาดเจ็บระหว่างการเล่นกีฬาได้ การเลือกรองเท้ากีฬาให้เหมาะสมกับชนิดกีฬาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *