Home / ทักษะกีฬาน่ารู้ / EP3 ทักษะกีฬาเทนนิส : การตีด้านหลังมือ Backhand 1

About aujchara.to

Check Also

แนะนำพื้นที่สนามไดร์ฟกอล์ฟและการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับระยะต่างๆ

สนามไดร์ฟกอล์ฟประกอบด้วยจำนวนช่องไดร์ฟ 18 ช่อง และมีป้ายบอกระยะ  ระยะ 50 หลา ระยะ 80 หลา ระยะ 100 หลา ระยะ 120 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *