Home / ข่าวกิจกรรม / แจ้งเปิดให้บริการสนามกีฬากลางแจ้ง ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในสถานการณ์ covid – 19

แจ้งเปิดให้บริการสนามกีฬากลางแจ้ง ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในสถานการณ์ covid – 19

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1549/2563 เรื่องการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) และการกำหนดมาตรการผ่อนคลาย ข้อ 2 การกำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรบางอย่างได้ (2) กิจกรรมการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการเปิดให้บริการสนามกีฬากลางแจ้งตามมาตรการการผ่อนคลาย  ซึ่งเป็นการออกกำลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและไม่มีการแข่งขัน  ได้แก่ สนามกอล์ฟ สนามกีฬากลาง สนามเทนนิส  ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินมาตรการ ดังนี้
1. คัดกรองผู้เข้าใช้บริการ เช่น การวัดไข้ การคัดกรอดทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสนาม
2. กำหนดให้เว้นระยะห่างอย่างระหว่างบุคคลน้อย 2 เมตร
3. กำหนดให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย
4. มีเจลล้างมือสำหรับสนามที่มีการให้บริการอุปกรณ์ เช่น กอล์ฟ เทนนิส
5. ไม่ให้มีการจับกลุ่มทำกิจกรรมหรือสนทนนากัน
** เวลาให้บริการ เวลา 15.00 – 20.30 น. ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

About aujchara.to

Check Also

โครงการฝึกอบรม วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ความสามารถทางด้านกีฬา

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักกีฬาในจังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อนำไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพต่อไป จึงได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ความสามารถทางด้านกีฬาขึ้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอนของจังหวัดนครศรีธรรมราชและนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย ประมวลภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *