Home / ข่าวกิจกรรม / ของดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท จนถึงวันที่ 30 เมษายน

ของดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท จนถึงวันที่ 30 เมษายน

ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid – 19)  ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ข้อ 1 (5) สนามกีฬากลางแจ้ง/ในร่ม ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่นหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เมษายน 2563

        ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงของดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท นถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  ในส่วนของพนักงานผู้ให้บริการจะหมุนเวียนมาดูความเรียบร้อยของสนามตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.075 673 000 ต่อ 5718,5719 หรือ โทร.086 273 0684

About aujchara.to

Check Also

โครงการฝึกอบรม วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ความสามารถทางด้านกีฬา

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักกีฬาในจังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อนำไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพต่อไป จึงได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ความสามารถทางด้านกีฬาขึ้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอนของจังหวัดนครศรีธรรมราชและนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย ประมวลภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *