Home / ข่าวกิจกรรม (page 2)

ข่าวกิจกรรม

ออกกำลังกายอย่างไรให้ไกลความเสี่ยงจาก Covid-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลกระทบให้คนที่ออกกกำลังกาย หรือ นักวิ่งรู้สึกกังวล เมื่อต้องไปออกกำลังกายตามที่สาธารณะต่างๆ ที่ต้องเตรียมตัวรับมือและป้องกันในช่วงที่มีโรคระบาดให้ปลอดภัย พร้อมแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่บ้านให้สนุกและเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย ออกกำลังกายที่ฟิตเนส หลีกเลี่ยงไม่พ้นกับสถานที่ออกกำลังกาย อย่าง คลับฟิตเนส หรือ โรงยิม แหล่งศูนย์รวมเครื่องออกกำลังกาย ที่เปิดให้ผู้คนเข้ามาใช้บริการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่ครบครัน และ พื้นที่ที่อำนวยความสะดวกต่อการฝึกซ้อม ซึ่งก็ถือว่าสามารถแพร่เชื้อ COVID-19 ได้ จากการสัมผัสร่างกายอย่างใกล้ชิด และ การสัมผัสอุปกรณ์ออกกำลังกาย     สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกฟิตเนสไว้ และยังอยากเข้าไปใช้บริการสถานที่ฟิตเนส ก็ควรป้องกันความเสี่ยงให้มากที่สุด โดยทำความสะอาดมือให้บ่อยครั้ง หลังจากสัมผัสอุปกรณ์ออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็น ดัมเบล หรือ อุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสสำหรับออกกำลังกาย และไม่ควรนำมือมาสัมผัสกับส่วนต่างๆของร่างกาย ทั้ง ตา จมูก ปาก ควรหลีกเลี่ยงเข้าฟิตเนสดีไหม ? สถานที่ คลับฟิตเนส หรือ โรงยิม เป็นแหล่งรวมตัวของคนออกกำลังกาย ซึ่งคนที่เข้ามาใช้บริการออกกำลังกาย ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกาย และ จิตใจ ที่จะสามารถใช้เวลาออกกำลังกายได้อย่างคุ้มค่าที่สุด แต่ก็แนะนำสังเกตสมาชิกท่านอื่นๆที่มีอาการผิดแปลกไปจากเดิมหรือไม่ …

Read More »

ประกาศขยายเวลาปิดศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( เพิ่มเติม )

ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และประกาศคณะกรรมกาควบคุมโรคติดต่อ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขยายเวลาการบังคับใช้เพิ่มเติมเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 เมษายน 2563         ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอขยายเวลางดให้บริการสนามกีฬาทุกสนาม ( เพิ่มเติม ) จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563  ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยยังคงทำงานตามปกติ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.075 673 000 …

Read More »

ศูนย์กีฬาและสุขภาพทำความสะอาดครั้งใหญ่ BigCleaningDay

แม้จะงดให้บริการชั่วคราว ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ covid – 19  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  พนักงานทั้งหมดของศูนย์ฯ เราก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดทุกวัน ไม่เคยหยุดพัฒนาทั้งในด้านกายภาพและความสะอาด  ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์กีฬาทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2563  โดยมีการหมุนเวียนไปทุกสนามเป็นประจำทุกวันทำการ  ได้แก่ สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง สระว่ายน้ำ อาคารพลศึกษา อาคารแบดมินตัน มีการทำความสะอาดทุกสนามและดูแลความเรียบร้อยในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายนอกสนามทุกสนาม เพื่อรองรับการเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ งดให้บริการสนามกีฬาทุกสนาม 

      ตามประกาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (covid – 19 ) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563  ข้อ 2.1 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัส covid – 19  ประกอบด้วย  สนามกีฬา  สระว่ายน้ำ  ฟิตเนสและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ          ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จึงของดให้บริการสนามกีฬาทุกสนาม ตั้งแต่ 19 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2563   ในส่วนของพนักงานของมหาวิทยาลัยยังคงทำงาน ตามปกติ ทั้งนี้ หากมีเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ติดต่อสอบถาม โทร. 075 – 673 000 ต่อ 5718 ,5719

Read More »

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม“ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กผ่านการว่ายน้ำ”

                  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม“ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กผ่านการว่ายน้ำ” ให้กับนักเรียนชั้นอบุบาล ช่วงอายุ 5-7 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากุนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในญาติ ตำบลสระแก้ว อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2563 สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เพื่อเพิ่มพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรงสมบรูณ์และเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส “TENNIS TEAM WALAILAK DAY 2020”

ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมกีฬาเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส “TENNIS TEAM WALAILAK DAY 2020” เนื่องในงาน WALAILAK DAY เกษตรแฟร์ 2020 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การแข่งขันประเภททีมผสม 3 ประเภท ประกอบด้วย 1. คู่ผสมอายุรวม 90 ปี 2. ชายคู่อายุรวม 100 ปี 3. ชายคู่อายุรวม 110 ปี รางวัลการแข่งขัน Fight A * ชนะเลิศ เงินรางวัล …

Read More »

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร ประชาคมนครศรีธรรมราช เข้าร่วมชมและส่งกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักบินน้อยและหุ่นยนต์ สพฐ.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ในส่วนของการจัดการแข่งขันนักบินน้อยและหุ่นยนต์ สพฐ. ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร ประชาคมนครศรีธรรมราช เข้าร่วมชมและส่งกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม)

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 17.30 – 19.00 น. ณ ลานแอโรบิกเพื่อสุขภาพ บริเวณหน้าสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมรับของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียน 50 ท่านแรก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 5718 (สุนันฑา)

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันรายการ “Badminton Walailak Champions League 2019

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและสมาชิกศูนย์กีฬาฯ เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันรายการ “Badminton Walailak Champions League 2019 ” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 ธันวาคม 2562 ค่าสมัครคนละ 200 บาท ประเภทการแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ดังนี้ 1) League A (League A คือ ระดับมือนักกีฬาแข่งขัน มีทักษะที่ดีเยี่ยม) 2) League B (League B คือ ระดับมือออกกำลังกายที่มีทักษะดี และนักกีฬาแข่งขันระดับต้น) 3) League …

Read More »

โดนใจคนรักสุขภาพ กับกิจกรรม “รวมพลคนเต้นแอโรบิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม รวมพลคนเต้นแอร์โรบิก (Aerobic Dance For Health) ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์รวมพลคนเต้นแอโรบิก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มีความรู้ในการออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและถูกวิธี และออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ดีขึ้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กว่า 200 คน โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน และอาจารย์นรากร สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม …

Read More »