Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมการแข่งขันว่ายน้ำ 14 จังหวัดภาคใต้แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

ขอเชิญชมการแข่งขันว่ายน้ำ 14 จังหวัดภาคใต้แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสจ.จิตรธรรม บุญญาธิการและชมรมว่ายน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดแข่งขันว่ายน้ำขึ้น ระหว่างวันที่ 26 -27 มกราคม 2562 ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีค่าใช้จ่ายคอร์สละ 1,200 บาท เรียน 10 ชม. เวลาจะมี 2 ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงที่ 1 เรียนกับครูบ่าว * ครูนะ เริ่มเวลา 17.00 – 18.00 น.           ช่วงที่ 2 เรียนกับครูกาล * ครูพจน์ เริ่มเวลา 18.00 – 19.00 น. ***หยุดเรียน วันเสาร์ 1 วัน …

Read More »

สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพิ่มวันให้บริการ

สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพิ่มวันให้บริการในวันอาทิตย์ เวลา 16.00 น. – 20.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.075-673-000 ต่อ 5710

Read More »

ขอเชิญสมัครร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียมวลัยลักษณ์ภายใน ครั้งที่1

ขอเชิญชวนหน่วยงานสมัครร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียมวลัยลักษณ์ภายใน ครั้งที่1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามฟุตหญ้าเทียมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นายเอกชัย นุ่มเจริญ โทร.063 885 5841

Read More »

“ค่ายพัฒนาเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำและอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนว่ายน้ำภาคใต้ 2018”

ม.วลัยลักษณ์จับมือสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดโครงการค่าย“พัฒนาเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำและอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนว่ายน้ำภาคใต้ 2018” ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวิทยากรจากสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ครูและนักกีฬาว่ายน้ำจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมจำนวน 80 คน อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา ม.วลัยลักษณ์ กล่าวในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนกีฬาและส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศต่อไป จึงเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้ฝึกสอนและนักกีฬาให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการ “กีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญ ทั้งการพัฒนาด้านกีฬารวมไปถึงพัฒนาการบริการ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ำให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการให้บริการ การฝึกทักษะ พร้อมทั้งขับเคลื่อนและยกระดับกีฬาว่ายน้ำสู่ความเป็นเลิศ สู่สากลต่อไป” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา กล่าว  

Read More »